Rehardening of Artificial Enamel Lesions in vivo

T.B.F.M. Gelhard*, J.M. ten Cate, J. Arends

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  49 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)80-83
  Aantal pagina's4
  TijdschriftCaries Research
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit