Rejoinder for market response models and marketing practice

D.M. Hanssens, P.S.H. Leeflang, D.R. Wittink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)439-441
Aantal pagina's3
TijdschriftApplied Stochastic Models in Business and Industry
Volume21
Nummer van het tijdschrift4-5
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit