Rejoinder to commentary on the Stapel fraud report

E. Noort, W Levelt, P. Drenth

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)80-81
  TijdschriftPsychologist
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit