Relaties tussen masterniveau en kwaliteit van onderwijs: Conclusies en verklaringen vanuit onderzoek. Paper geschreven in opdracht van het ministerie van OCW, directie Kennis, september 2011.

Klaas van Veen, Jan H. van Driel, Ietje Veldman

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageRelationships between master level and teaching quality: a review
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit