Relaties verbeeld: Verbeelding als relationeel vermogen binnen de geestelijke verzorging

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-16
TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
Volume80
StatusPublished - 2013

Citeer dit