Relatieschema voor de standaardeenheden lengte (m), oppervlakte (m² en are), inhoud (m³ en liter) en de massa van water (gram en ton).

  OnderzoeksoutputPopular

  102 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bij het omrekenen van eenheden - zoals bijvoorbeeld van dm³ naar mm³ - wordt vaak gewerkt met schema’s of trappetjes. Dikwijls zie je in posters en plaatjes de eenheden met hetzelfde voorvoegsel (prefix) - zoals bijvoorbeeld kilo (k) of deci (d) - boven of naast elkaar staan zoals in onderstaande voorbeeld:

  km³ ---- hm³ ---- dam³ ----- m³ ------- dm³---- cm³---- mm³
  kl ------- hl ------- dal ------- liter ------ dl ------- cl ------ ml
  kg ------ hg ------ dag ----- gram ------ dg ------ cg ----- mg

  Het zorgt echter voor verwarring bij leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. Bijvoorbeeld: 1 dm³ water komt overeen met 1 liter en niet met 1 dl (uitgaande van een watertemperatuur van 4 0C). Liter en dm³ staan niet onder elkaar in bovenstaande tabel. Ook zie je dat 1 cm³ en 1 ml niet onder elkaar staan, terwijl 1 cm³ = 1 ml. Ondanks hetzelfde voorvoegsel corresponderen alle bovenstaande grootheden niet met elkaar wat betreft grootte met als enige uitzondering 1 mm³ = 1 mg.

  In het te downloaden basisschema - zie link 'metriek stelsel'- zijn de corresponderende grootheden wel onder elkaar geplaatst. Het basisschema geeft overigens een beperkt beeld: in beginsel zijn alleen de prefixen opgenomen oplopend van milli (m) tot kilo (k). Nog kleinere en nog grotere eenheden zijn in het schema weggelaten, op een paar uitzonderingen na: megagram, micrometer en microliter.
  Originele taal-2Dutch
  Mijlpalentype toekennenPoster
  UitgeverPaul Ike NL
  Aantal pagina's1
  Plaats van productieGroningen
  ISBN van elektronische versie978-90-367-9783-2
  StatusPublished - 3-apr-2017

  Keywords

  • metriek stelsel
  • metriek decimaal stelsel
  • metrisch systeem
  • SI-prefix
  • SI-voorvoegsel
  • lengte
  • oppervlakte
  • inhoud
  • volume
  • massa
  • gewicht
  • meter
  • liter
  • gram
  • ton
  • km
  • hm
  • dam
  • m
  • dm
  • cm
  • mm
  • µm
  • micrometer
  • micron
  • ha
  • are
  • centiare
  • kl
  • dal
  • dl
  • cl
  • ml
  • µl
  • Mg
  • kg
  • hg
  • dag
  • dg
  • cg
  • mg
  • dt
  • ct
  • mt
  • micro
  • milli
  • centi
  • deci
  • deca
  • hecto
  • mega
  • kilo
  • rekentoets
  • kilometer
  • hectometer
  • decameter
  • decimeter
  • centimeter
  • millimeter
  • kiloliter
  • hectoliter
  • decaliter
  • deciliter
  • centiliter
  • milliliter
  • micoliter
  • megagram
  • kilogram
  • hectogram
  • decagram
  • decigram
  • centigram
  • milligram
  • deciton
  • centiton
  • milliton
  • ons
  • kiloare
  • decaare
  • deciare
  • milliare
  • poster
  • metrisch stelsel
  • standaardeenheid
  • inhoudsmaten

  Citeer dit