Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van proteinurie

Gerrit Vermeer

  Onderzoeksoutput

  495 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit onderzoek kwam voort uit de waarneming van HARDWICKE en SOOTHILL, dat er verschillen bestaan in de klaringen van een aantal eiwitten in de urine bij patienten met proteinurie. Deze verschillen leken samen te hangen met variaties in het histologische beeld van de glomerulus. Voor betere diagnostiek en voor de behandeling van patienten met proteinurie en het nefrotisch syndroom was het van belang deze waarneming nader te toetsen, door eveneens de klaringen van een aantal eiwitten in serum en urine te bepalen en deze te correleren met het histologische beeld, zoals dat verkregen werd via een percutane nierbiopsie. In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven over de proteinurie en het nefrotisch syndroom in het bijzonder. Het klinische beeld wordt beschreven, en een aetiologische indeling gegeven, terwijl uitvoerig ingegaan wordt op de pathogenese. De belangrijkste oorzaak van proteinurie is gelegen in een toegenomen permeabiliteit van de basaalmembraan, terwijl daarnaast misschien een verminderde terugresorptie van eiwit in de tubulus een rol speelt. In dit hoofdstuk wordt eveneens een indeling gegeven van de primair glomerulaire afwijkingen gebaseerd op gegevens uit de Anglo-Amerikaanse literatuur. Deze indeling is door ons gebruikt bij de klassificatie van de patienten met primair glomerulaire afwijkingen. De volgende groepen werden onderscheiden: minimale laesies, membraneuse glomerulonefritis, proliferatieve glomerulonefritis. Hierbij dient aangetekend te worden, dat het begrip mebraneuse glomerulonefritis gehandhaafd is in zijn oorspronkelijke betekenis, omdat door ons alleen gebruik gemaakt werd van het lichtmicroscoop bij het beoordelen van de coupes. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Mandema, E, Supervisor
  Datum van toekenning12-jan-1966
  Uitgever
  StatusPublished - 1966

  Citeer dit