RELATIONSHIP BETWEEN DISPOSITION AND DURATION OF ACTION OF A CONGENERIC SERIES OF STEROIDAL NEUROMUSCULAR BLOCKING-AGENTS

S AGOSTON, EJ CRUL, UW KERSTEN, MC HOUWERTJES, AHJ SCAF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)24-30
Aantal pagina's7
TijdschriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1977

Citeer dit