Relationship between physical and cognitive function in healthy older men: A role for aerobic power?

André Aleman, Edward H.F. De Haan, Harald H.J. Verhaar, Monique M. Samson, Wouter R. De Vries, Hans P.F. Koppeschaar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)104-105
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Geriatrics Society
Volume48
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit