Relativiteit, causaliteit en gederfde winst door misgelopen klandizie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

The article investigates to what extent lost profits are compensable under Dutch tort law in the event a business cannot be reached by customers due to a traffic accident
Vertaalde titel van de bijdrageRelativity, causality and lost profits
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2016/946
Pagina's (van-tot)1328-1336
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2016
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - 2016

Citeer dit