Reliability and validity of the Microgate Gyko for measuring range of motion of the low back

Dave T. Hamersma, Anke Hofste, Noortje H. M. Rijken, Moniek Roe of Rohe, Frits G. J. Oosterveld, Remko Soer*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  176 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Reliability and validity of the Microgate Gyko for measuring range of motion of the low back'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Nursing and Health Professions

  Keyphrases