Reliability and validity of the Microgate Gyko for measuring range of motion of the low back

Dave T. Hamersma, Anke Hofste, Noortje H. M. Rijken, Moniek Roe of Rohe, Frits G. J. Oosterveld, Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    12 Citaten (Scopus)
    173 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten