Reliability and validity of the Microgate Gyko for measuring range of motion of the low back

Dave T. Hamersma, Anke Hofste, Noortje H. M. Rijken, Moniek Roe of Rohe, Frits G. J. Oosterveld, Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  174 Downloads (Pure)
  Filter
  Erratum

  Zoekresultaten