RELIABILITY OF PRESENT STATE EXAMINATION

A PEN, WA ARRINDELL, W LAWANT, J POLS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)375-388
  Aantal pagina's14
  TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit