RELIABILITY OF STATISTICAL-MODEL PREDICTIONS OF RELATIVE CROSS-SECTIONS

D O Boerma, PB SMITH

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)934-934
  Aantal pagina's1
  TijdschriftHelvetica physica acta
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1972

  Citeer dit