Religion and Science in Transformation: On Discourse Communities, the Double-Bind of Discourse Research, and Theoretical Controversies

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  TitelMaking Religion
  Subtitel Theory and Practice in the Discursive Study of Religion
  RedacteurenKocku von Stuckrad, Frans Wijsen
  Plaats van productieLeiden & Boston
  UitgeverijBrill
  Pagina's203-224
  Aantal pagina's21
  ISBN van geprinte versie978-9004309166
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit