Religie, ridderschap en rijkdom: De levensvragen van Dirck Borre van Amerongen (ca. 1438-1527): marginale notities in een prekenverzamelhandschrift als bron

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageReligion, knighthood and wealth: The important questions of life of Dirck Borre van Amerongen (c.1438-1527): marginal notes in a miscellany of sermons used as source
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)107-117
Aantal pagina's11
TijdschriftMadoc : Tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2015

Citeer dit