Rembrandt en de buitenplaats

Yme Kuiper

  OnderzoeksoutputPopular

  Samenvatting

  Rembrandt had no specific interest in country house culture; he saw country houses just as part of a landscape that atttracted him.
  Vertaalde titel van de bijdrageRembrandt and the country house
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20-21
  Aantal pagina's2
  TijdschriftArcadië
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit