Remembering the Violence of (De)colonization in Southern Africa: From Witnessing to Activist Genealogies in Literature and Film

Ksenia Robbe*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

289 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Remembering the Violence of (De)colonization in Southern Africa: From Witnessing to Activist Genealogies in Literature and Film'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Keyphrases