Remmeralization of Artificial Enamel Lesions in vitro

J.M. ten Cate, J. Arends

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  142 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)277-286
  Aantal pagina's10
  TijdschriftCaries Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit