Renal heparan sulfate proteoglycans: A double edged sword

Ditmer Tjitze Talsma

  Onderzoeksoutput

  880 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bij veel nieraandoeningen speelt ontsteking een belangrijke pathofysiologische rol. Processen die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de migratie van ontstekingscellen van het bloed naar de weefsels en de activatie van het complement systeem, een eiwitcascade. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat heparan sulfaten een belangrijke rol vervullen in deze ontstekingsprocessen. Heparan sulfaten zijn eiwitten met daaraan vast saccharideketens. Deze heparan sulfaten bevinden zich op alle cellen en bindweefsels en dus ook op endotheel cellen.
  In dit proefschrift laten we zien dat dysfunctionele heparan sulfaten op het endotheel leiden tot een verminderde ontstekingsreactie in diabetische nefropathie. Daarnaast laten we zien dat de heparan sulfaten in het endotheliale bindweefsel een belangrijke rol spelen. Behandeling gericht op het remmen van de interactie tussen heparan sulfaten en de immuuncellen in een niertransplantatiemodel leidt tot minder ontsteking maar niet tot een betere nierfunctie. Naast cellulaire ontsteking hebben we ook gekeken naar het remmen van het complement systeem door heparan sulfaten. We hebben laten zien dat heparine, een polysaccharide afgeleid van heparan sulfaten, de lectine route van complement kan remmen. Daarnaast laten we zien dat Salp20, een tekeneiwit, de alternative complement route kan remmen.
  Deze ontdekkingen zouden de basis kunnen vormen voor nieuwe therapeutische stategiƫn in de behandeling van nierziekten. Deze bevindingen zijn echter nog pril en er is nog veel onderzoek nodig om te kijken of ze klinische potentie hebben.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stegeman, Coen, Supervisor
  • Daha, M R, Supervisor, Externe Persoon
  • van den Born, Jaap, Co-supervisor
  • Seelen, Marcus, Co-supervisor
  Datum van toekenning10-jan-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0276-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0275-8
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit