Renoprotective therapy: titration against urinary protein excretion

PE De Jong*, G Navis, D de Zeeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)352-353
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume354
Nummer van het tijdschrift9176
StatusPublished - 31-jul-1999

Citeer dit