Reorganisatie-obstakels in faillissement

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)578 - 584
Aantal pagina's7
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume15
StatusPublished - 2004

Citeer dit