Reorganisatieregels nader beschouwd: verdient het koren een andere regel dan het kaf?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)176 - 182
Aantal pagina's7
TijdschriftOndernemingsrecht
StatusPublished - 1999

Citeer dit