Replicaties, een reactie op een artikel van Louis Boon

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)278-279
Aantal pagina's2
TijdschriftKennis En Methode, ISBN 01651773, vol. 2 (3), 278-279
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit