Reply

Fien A. von Meijenfeldt, R. Todd Stravitz, William M. Lee, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)770-771
Aantal pagina's2
TijdschriftHepatology
Volume75
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2022

Citeer dit