Reply: Improving Mortality in Subclinical Acute Kidney Injury After Cardiac Surgery by Composite Biomarker Panel

Hjalmar R. Bouma*, Hubert E. Mungroop, Robert H. Henning, Anne H. Epema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1891-1892
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of thoracic surgery
Volume106
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit