REPLY: Poor Sensitivity and Specificity of Electrocardiographic Estimation of Myocardial Mass

Pim van der Harst*, Paul I. W. de Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1099
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 28-feb.-2017

Citeer dit