Reply: Quality-of-Life Outcomes between Mastectomy Alone and Breast Reconstruction: Comparison of Patient-Reported BREAST-Q and Other Health-Related Quality-of-Life Measures

Yassir Eltahir*, Lisanne L. C. H. Werners, Marieke M. Dreise, Ingeborg A. Zeijlmans van Emmichoven, Liesbeth Jansen, Paul M. N. Werker, Geertruida H. de Bock

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)595E-595E
Aantal pagina's1
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume133
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2014

Citeer dit