Reply: SCA23 and prodynorphin: is it time for gene retraction?

Cleo J. L. M. Smeets, Dineke S. Verbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere43
Aantal pagina's2
TijdschriftBrain
Volume139
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2016

Citeer dit