Reply: The Pythagorean Theorem as a Tool for Preoperative Planning of a Concealed Scar in Augmentation Mammaplasty with Round Implants

Lesley R. Bouwer, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107E-108E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume136
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2015

Citeer dit