Reply to A. Addeo et al, H. Zeng et al, and C.G. Rusthoven

Dirk K. De Ruysscher*, Harry J. Groen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3434-+
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume36
Nummer van het tijdschrift34
Vroegere onlinedatum2018
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2018

Citeer dit