Reply to: 'Body dysmorphic disorder in patients seeking abdominoplasty, rhinoplasty, and rhytidectomy'

Berend van der Lei*, Theo K. Bouman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)553E-554E
Aantal pagina's3
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume138
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep-2016

Citeer dit