Reply to: "Childhood Onset Chorea Caused by a Recurrent De Novo DRD2 Variant": "Childhood Onset Chorea Caused by a Recurrent De Novo DRD2 Variant"

Marlous C M van der Weijden, Dayana Rodriguez-Contreras, Kim A Neve, Dineke S Verbeek, Marina A J Tijssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1473-1474
Aantal pagina's2
TijdschriftMovement Disorders
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit