Reply to "Comment on 'dislocation dynamics is chaotic"'

VS Deshpande, A Needleman*, E Van der Giessen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)429-431
Aantal pagina's3
TijdschriftScripta Materialia
Volume52
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mrt.-2005

Citeer dit