Reply to: Correspondence on “Predicting portal thrombosis in cirrosis: A prospective study of clinical, ultrasonographic and hemostatic factors”

Fanny Turon, Ton Lisman, Juan Carlos-Garcia-Pagan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-228
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2022

Citeer dit