Reply to: "Impaired expression of multidrug resistance-associated protein 2 and liver damage in erythropoietic protoporphyria"

Vincent W. Bloks*, Torsten Plosch, Johan W. Jonker, Folkert Kuipers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1743-1744
Aantal pagina's2
TijdschriftHepatology
Volume63
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit