Reply to Karakonstantis, et al; Zervou and Zacharioudakis; and Rasmussen, et al

Juan Sebastián Peinado-Acevedo*, Juan José Hurtado-Guerra, Carolina Hincapié-Osorno, Juanita Mesa-Abad, José Roberto Uribe-Delgado, Santiago Giraldo-Ramírez, Paula A. Lengerke-Diaz, Fabián Jaimes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-168
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Volume74
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 7-jan.-2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit