Reply to: "Procoagulant imbalance in patients with non-alcoholic fatty liver disease"

Wilma Potze, Arun J. Sanyal, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)250-251
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2017

Citeer dit