Reply to 'Therapeutic drug monitoring for isoniazid and rifampicin exposure'

O W Akkerman*, H A M Kerstjens, M Kingma, M S Bolhuis, M G G Sturkenboom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)169-170
Aantal pagina's2
TijdschriftThe International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2024

Citeer dit