Reply to Verhaeghe, et al

Onno W. Akkerman*, Kai van Hateren, Remco A. Koster, Gert-Jan R. Luijckx, Tjip S. van der Werf, Jan-Willem C. Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)146-147
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2016

Citeer dit