Rapport Burgerpeiling KADO Kennisagenda 30 januari 2016

Nephtis Brandsma, Marc Pauly

Onderzoeksoutput

151 Downloads (Pure)

Samenvatting

Citizens from the earthquake region of Groningen were invited to discuss and help formulate the research agenda of the University of Groningen. This report describes the results of the deliberation.
Vertaalde titel van de bijdrageReport KADO citizen consultation 30 january 2016
Originele taal-2Dutch
UitgeverijKenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO)
Opdrachtgevend orgaanKenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling
Aantal pagina's29
StatusPublished - 2016

Citeer dit