Rapporteren over impact

Nancy Kamp-Roelands, Marcus Looijenga, René Orij

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Rapporteren over impact staat centraal in dit artikel, in het bijzonder rapporteren over de koppeling van impact aan concepten als waardecreatie, purpose en Environmental, Social and Governance (ESG) en Sustainable Development Goals (SDGs). Rapportage over niet-financiële informatie is voor een groep ondernemingen verplicht, maar binnen de wettelijke kaders is veel ruimte voor eigen invulling. Dit onderzoek laat zien hoe die eigen invulling gestalte heeft gekregen op het gebied van waardecreatie en impact en wat ‘good practices’ zijn op dit vlak.

  Het laat ook zien dat vrijwel alle ondernemingen proactief over duurzaamheid rapporteren, maar dat een aantal elementen achterblijven in de rapportage, zoals langetermijndoelstellingen, vergelijkbaarheid en balans, de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel en meer en relevantere indicatoren op impact. Een eerste stap is gezet om ten aanzien van ESG naast operationele informatie ook relevante diepgaander strategische informatie te geven.
  Vertaalde titel van de bijdrageReporting on impact
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)421-436
  Aantal pagina's16
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift11/12
  DOI's
  StatusPublished - 16-dec-2021

  Citeer dit