Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes

Han Adriaenssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
UitgeverijCambridge University Press
ISBN van elektronische versie9781316859469
ISBN van geprinte versie9781107181625
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit