Reproduction and dispersal in an ant-associated root aphid community

A. B. F. Ivens*, D. J. C. Kronauer, I. Pen, F. J. Weissing, J. J. Boomsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten