Reproductive immunology: modulation of immune responses in pregnancy and effects on pregnancy outcome

  Onderzoeksoutput

  912 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Tijdens de zwangerschap treedt een intrigerend immunologisch proces op; een voor de moeder gedeeltelijk lichaamsvreemde foetus wordt door het maternale immuunsysteem getolereerd en niet afgestoten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een orgaantransplantatie waar levenslange medicatie noodzakelijk is om afstoting te voorkomen. Het niet (volledig) aanpassen van het maternale immuunsysteem is geassocieerd met complicaties van de zwangerschap zoals pre-eclampsie, foetale groeivertraging en spontane miskramen. In dit proefschrift is gekeken naar factoren die het maternale immuunsysteem tijdens de zwangerschap beïnvloeden en naar veranderingen hiervan in gecompliceerde zwangerschappen. Hiervoor is onderzoek gedaan met muismodellen en weefsel van zwangere vrouwen met normale en gecompliceerde zwangerschapsuitkomsten. Dit proefschrift laat zien dat verschillende factoren het maternale immuunsysteem reguleren. De regulatie van het maternale immuunsysteem is gecompliceerd en wordt beïnvloed door zowel endogene factoren, zoals immuunmodulerende eiwitten, als ook exogene factoren, zoals roken en blootstelling aan sperma. Daarnaast lijken er compensatoire mechanismen te zijn: wanneer één van de aanpassingen wordt gemoduleerd, treedt er een aanpassing op in een andere. Dit proefschrift laat verder zien dat bij zwangerschappen welke gecompliceerd worden in het derde trimester door bijvoorbeeld foetale groeivertraging reeds immunologische veranderingen in het eerste trimester worden gevonden. Vermoedelijk zal de balans tussen verschillende factoren, zoals immunologische, hormonale en milieufactoren, uiteindelijk bepalen of er een succesvolle zwangerschapsuitkomst zal zijn. Een disbalans aan het begin van de zwangerschap kan hierbij leiden tot complicaties later in de zwangerschap. De resultaten getoond in dit proefschrift kunnen bijdragen aan het vinden van aanknopingspunten voor therapieën voor tot nu toe onbehandelbare zwangerschapscomplicaties.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aarnoudse, Jan, Supervisor
  • Erwich, Jan Jaap, Supervisor
  • Faas, Marijke, Supervisor
  • van Oosterhout, Antoon, Supervisor
  • Robertson, Sarah A., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning5-dec-2012
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789461915108
  Elektronische ISBN's9789036759557
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit