REQUIRED SHOULDER AND ELBOW JOINT ANGLES IN DAILY LIVING TASKS: AN OVERVIEW

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer160
TijdschriftAnnals of Burns and Fire Disasters
VolumeXXVIII
Nummer van het tijdschriftSupplement EBA
StatusPublished - nov.-2015

Citeer dit