Research introduction: Multiculturality and mortuary practices. Shifting identities in Hellenistic and Roman Thessaloniki

  OnderzoeksoutputProfessional

  6 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageMulticulturality and mortuary practices. Shifting identities in Hellenistic and Roman Thessaloniki
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)52
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
  Volume66
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit