Onderzoek naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica

Els Rooij, van, Marjon Fokkens-Bruinsma, Martin Goedhart, Begüm Coskun, Alma Kuijpers, Michiel Dam, Fred Janssen, Marc de Vries

OnderzoeksoutputProfessional

100 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek dat is uitgevoerd door drie universiteiten naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding bij de bètavakken wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de decanen van de bètafaculteiten vanwege de zorgen over de lage instroom in universitaire lerarenopleidingen. Het onderzoek maakt deel uit van een project tot versterking van de bètadidactiek waaraan ook de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht deelnemen, en is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In dit rapport worden de deelonderzoeken weergegeven in verschillende hoofdstukken:
• Universiteit Leiden (dr. ir. Alma Kuijpers, dr. Michiel Dam, prof. r. ir. Fred Janssen): hoofdstukken 2 en 6.
• Technische Universiteit Delft (dr. Begüm Coskun, prof. dr. Marc de Vries): hoofdstuk 4.
• Rijksuniversiteit Groningen (dr. Els van Rooij, dr. Marjon Fokkens-Bruinsma, prof. dr. Martin Goedhart): hoofdstukken 3 en 5.
Vertaalde titel van de bijdrageResearch on increasing the enrolment in mathematics, physics, chemistry and computer science teacher education
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's52
StatusPublished - 2019

Citeer dit