Researching public sector transformation: the role of management accounting

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  95 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)99 - 133
  Aantal pagina's35
  TijdschriftFinancial Accountability and Management
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit